Kayıt Dışı Düğün Yapan Firmalarla İlgili İşlemler

2014 Haziran ayında kayıt dışı Düğün yapan Restaurant, Cafe-Cafetarya, Dernek Lokali, Çaybahçesi, Organizasyon Firmalarına Sicil ve Oda Kaydını yapmları, 9207 sayılı yasaya uygun olamadan Düğün yapan işletmelerin faaliyetlerini durdurmaları huşunda Tebligatlar gönderildi.