• İstdo
  • İstdo

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası
Yönetim Kurulu

 
STANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ
ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU
   
ADI SOYADI GÖREVİ
Adem SÖNMEZ BAŞKAN
Sercan ERYILMAZ Yön.Kur.Üyesi
Erdinç BOY Yön.Kur.Üyesi
Rıza BAŞHAN Yön.Kur.Üyesi
Halil BAYAR Yön.Kur.Üyesi
Engin DÜZ Yön.Kur.Üyesi
Çetin SAĞLAM Yön.Kur.Üyesi
   
   
   
 İSTDOD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
   
 Adem Sönmez - Başkan  
 Yüksel Uygun Sayman  
 Nuh Gergin  
 Ayhan Gül  
 Egemen Başar Kutlamış