• İstdo
 • İstdo

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası
Odanın Amacı • 5362 Sayılı Meslek Kuruluşları Kanuna göre kurulan odamızın öncelikli amacı kanunun gerekleri yerine getirip odanın devamını sağlamaktır. Bununla beraber odanın vermiş olduğu statü ile kayıt dışı çalışan toplantı ve düğün yapan yerlerle ilgili denetimleri yapmak ve bunları engellemek.
 • Mesleğimizi AB standartlarına getirmek. Üyelerimizin etkin verimli ve teknolojik standartları yakalaması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • İhtiyaçları halinde üyelerimize gerekli kredi imkanları sağlanması konusunda çalışmak ve sonuçlandırmak.
 • Üyeleri ile bu iş kolunda çalışanların mesleki sosyal, ekonomik ve hukuki ihtiyaçlarını gidermek, sanat ve ticaretlerinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun ahenkli ve verimli bir tarzda yürütülmesini ve geliştirmesini sağlamak ve müşterileri ile aralarındaki münasebetleri düzenlemektir.
 • Düğün salonları işletmecilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek.

 • Düğün salonlarının noksan araç ve gereçlerinin ve ihtiyaç maddelerinin temininde yardımcı olmak.
 • İhtiyaç sahibi düğün salonlarına gerekli yardımı yapmak.
 • Gerektiğinde elaman yetiştirme kursları açarak personel yetiştirilmesine yardımcı olmak. (Yetkili makamlardan izin almak şartıyla.)
 • Düğün salonlarının merkezi idare ve mahalli idarelerle olan tüm işlemlerinde üyelerine yardımcı olmak.
 • Düğün Salonlarının uygar bir ortamda halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli tüm işlemlerde yol gösterici ve yardımcı olmak.
 • Düğün Salonlarında kullanılan gıda ve içeceklerin temiz ve ucuz şekilde sağlanması için gerekli çalışmalarda bulunmak.