• İstdo
  • İstdo

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri
Esnaf Kredi ŞartlarıYENİ KREDİ UYGULANACAK OLAN ESNAF VE SANATKAR ORTAKLARIMIZDAN İSTENECEK BELGELER

1- Muhtarlıktan İkametgah,Nüfus Sureti, ve 2 adet Resim (Kimlik Fotokopisi)
2- Noterden İmza Sürküsü
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Vergi dairesi faliyet Belgesi
5- Son Yılı ait onaylı işletme hesap özeti
6- Esnaf sanatkarlar Odası faaliyet belgesi ve Esnaf Sicil Belgesi
7- Bağ-kur Numaralı kartın fotokopisi
8- İşyerinin Ruhsat ve Kira Kontrat Fotokopisi

KEFİLLERDEN İLGİLİ EVRAKLAR

a) Vergi Levhası Fotokopisi
b) Noterden İmza Sirküsü
c) Esnaf Sanatkarlar Odası Faaliyet Belgesi
d) Esnaf Sicil Belge Fotokopisi
e) Kimlik Fotokopisi

İPOTEK İÇİN LÜZÜMLU EVRAKLAR    

a) Tapunun Fotokopis
b) Tapu Sahibin Resmi
c) İskan ve Ruhsat Fotokopisi

NOT: Talep sahibinin Çek,Senet ve Kredi Kartı Sicilinin temiz olması gerekmektedir. Krediye taminat olarak Kefil ve Teminat İpoteği istenilir.

Ödemeler 3 aylık dönemlerde bankaya yapılır. Vade ise 1-2 yıldır. Vadesinde ödenmeyen senet bankaca protesto edilir, icra takibi yapılır ve tekrar kredi kullandırılmaz. Kredi talebinde bulunan üyemizin kredi limiti Kooperatif Yönetim kurulu tarafından tespit edilir.