• İstdo
  • İstdo

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası
Uyulması Zorunlu Mesleki İlke & TeamümlerUYULMASI ZORUNLU MESLEKİ İLKE, TEAMMÜL VE KARARLAR

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarları Meslek Kuruluşları Kanunu ve İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Yönetim kurulunun hazırlayarak 13.11.2009 tarih ve 113 sayılı kararına göre Birliğe iletilmek ve 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere Odaya kayıtlı tüm üyelerin uyması zorunlu “Uyulması Zorunlu Mesleki İlke Teammül ve Kararlar” aşağıda yazıldığı şekilde saptanmıştır.

A. MESLEĞİN KONUSU
1- DÜĞÜN: Evlenme, nişan, nikah, sünnet, kına vb. gelenek ve görenekler için yapılan eğlence, tören ve cemiyetin tamamına denir.
2- DÜĞÜN SALONU:Düğün ve eğlence amacının yanı sıra davet ve toplantılar içinde faaliyet gösteren, müzik eşliğinde dans edilebilen özel bölümleri ( gelin odası, gelin köşkü, sahne, dans pisti, kulis, büfe, müdüriyet, mutfak, bay-bayan wc, acil cıkış kapısı vb.) ve teknik donanıma haiz yalnızca davetlilerin girebildiği, ikram ve hizmetlerin verildiği kapalı veya açık olarak düzenlenmiş yer.
3-Örf ve adetlerimiz gereği yapılan kına, nişan, sünnet, düğün vb. törenler için gerek yalnızca salonlarımızın kiralanması gerekse müşterilerinin talep ettiği ikram, müzik ve tüm hizmetleri sunarak faaliyette bulunmak.
4-Kooperatif, dernek, oda, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının toplantı, seminer, konferans ve genel kurulları ile yemekli veya yemeksiz gecelerinde gerek salonlarımızın kiralanması gerekse müşterinin talep ettiği ikram, müzik ve tüm hizmetleri sunarak faaliyette bulunmak.
5-Ar-ge araştırmaları yapan firmalar veya özel şirketlerin toplantı ve davetleri için gerek salonun kiralanması gerekse ikram müzik, tüm hizmetleri sunarak faaliyette bulunmak.
6-Ramazan aylarında kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin, siyasi Örf ve adetlerimiz gereği yapılan kına, nişan, sünnet, düğün vb. törenler için gerek yalnızca salonlarımızın kiralanması gerekse müşterinin talep ettiği partilerin, odaların, iş yeri sahiplerinin, iş adamlarının ve hayırsever vatandaşları verecekleri davetlerde verilecek her türlü ikramın, müziğin ve diğer tüm hizmetlerin sunulması faaliyetinde bulunmak.
7-Kişi ve kuruluşların her türlü toplu davetleri için gerek salonun kiralanması gerekse ikram, müzik ve tüm hizmetleri sunarak faaliyette bulunmak.
8-Yukarıda belirtilen konulara ilişkin danışmanlık ve organizasyonları yapmak.

B. ODAYA ÜYE OLACAK MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK NİTELİKLER
( ODA STATÜSÜ 10. MADDEYE EK OLARAK)
1-Meslek mensupları okur yazar olacaklar.

C. MESLEK MENSUPLARININ UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI MESLEKİ KURALLAR
1-Hali hazırda oda üyeleri ile yeni üye olacakların ve yanlarında çalışanların Oda tarafından düzenlenecek kurslara katılmaları zorunludur. Kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara yeterlilik belgesi verilecektir. Yeterlilik belgesi olmayanlar çalışamazlar
2- İşletmecilerin kılık kıyafetleri mesleğimize uygun olacak şekilde düzgün olmalı ve yanlarında çalışanların da işlerine uygun giyinmeleri zorunludur.
3-Toplantı ve Düğün salonu işletmecileri mesleklerini bu işe tahsis edilmiş iş yerlerinde ifa etmek ve bu işi yapmak üzere Vergi dairesine kayıtlı olmak ayrıca mülki amir veya belediyeler tarafından istenen şartlar ile düzenlenecek iş yeri açma ve çalıştırma izin belgesi (Ruhsat) almak zorundadır.
4-Odaya kayıtlı toplantı ve düğün salonu işletmecileri müşterileri ile yapacakları sözleşmelerde oda tarafından hazırlanan sözleşme veya programları kullanmak zorundadır.
5- Oda tarafından üyeye verilen tüm basılı evraklar üye tarafından kullanılır bir başkasına kullandırılması yasaktır.
6-Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecisi ikram edilecek tüm yiyecek ve içecekleri Gıda üretim izin belgesi olmayan yerlerden satın alamaz, kullanamaz, büfesinde ve mutfağında bulundurarak servis ve ikram edemez, satamaz. İkram edilecek tüm yiyecek ve içecekler Türk Gıda Kodeksine uygun olmak zorundadır.
7-Tüm üye salonlarda Sigara içilmez tabelaları olacak, masalarda kül tablası olmayacak ve salonda sigara içilmesine müsaade edilmeyecektir.
8-Toplantı ve Düğün salonları ana faaliyetleri dışında kalan konularda (gelinlik, gelin arabası, süsleme, kuaför, gelin başı, vb.) ücretsiz promosyon ve hediye veremezler. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Odadan alınacak izinlerle süreli kampanya yapabilirler. Bu kampanyalar en az 6 ay süre ile devam etmek zorundadır. Kampanya içeriği ve fiyat bilgileri yayın ve duyurusu, şekilleri vb. tüm detaylar Yazılı olarak Odaya bildirilmek zorundadır. Odaya bildirim yapılmadan Kampanya düzenleyenler Meslekten Men edilmek üzere Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
9-Salonlar jeneratörlü ayrıca ısıtmalı, havalandırmalı veya klimalı olmak zorundadır.
10-Herhangi bir işletmecinin yanlışlıkla aynı gün ve saatte çift rezervasyon yapması durumunda o salona kapasitesi ile orantılı en yakın salon müsait olması durumunda aynı şartlar ile salonunu o düğüne hiç bir mazeret göstermeden tüm personel ve hizmetleri ile açmak zorundadır. .
11-Sözleşme bedelinin 1/3 ü sözleşme yapılan tarihte kaparo olarak alınır. İptal veya erteleme durumunda ise Alınan kapora tüketicileri koruma kanununda belirtilen süreyi aşması durumunda kesinlikle iade edilmez ve kaparo sözleşme tutarının 1/3 ‘ünden az ise tören sahibi tarafından 1/3’e tamamlanır.
12-Müşteri yapılan sözleşmeyi iptal veya erteleme yapmak istediği zaman düğün salonuna yazılı olarak bildirmek zorundadır.
13-İptal ve erteleme durumunda sözleşme tarihi ile tören tarihi arasında:
   30 günden az bir süre var ise tören tarihinden 20 gün önceden
   31-45 gün süre var ise 25 gün önceden
   46-60 gün süre var ise 30 gün önceden
   61-90 gün var ise 45 gün önceden
   91 gün ve üzeri gün var ise 60 gün önceden haber verilmemesi durumunda sözleşme tutarının tamamı müşteri tarafından salona ödenir. salon işletmecisi yerine getirilmeyen hizmet ve ikram bedelleri tutarını isterse müşteriye öder. 14- Tüm üye salonlar Oda tarafından verilen Fiyat tarifesini asmak, bulundurmak ve tarifeye uymak zorundadır.
15-Sözleşmede ön görülen tüm ikram ve hizmetler eksiksiz olarak yerine getirilir. Sözleşmede belirtilen kişi adedinden fazla davetli (salon kapasitesi ile sınırlı) gelir ise servis ve hizmetler yerine getirilir, Oda tarafından verilen Fiyat tarifesinde ki kişi farkı tahsil edilir.
16- Fiyat tarifelerindeki fiyatlar dört saat süresi için yapılmış olup işletmeciler salonlarını 4 saat üzerinden veya 4 saati geçen her zaman dilimi için aynı orantıda fiyatlarını arttırmak zorundadırlar.
17-Sözleşme bedelinin % 7’si kadar garsoniyer olarak alınır. Başka bir ortam ve sebep ile hiç bir personel veya işletmeci tarafından her ne ad ve nam adı altında bahşiş talep edilemez. Salon müdüriyetinde bir bahşiş kutusu ve “İŞLETMEMİZDE BAHŞİŞ TALEP EDİLMEZ”uyarı tabelası bulundurmak zorunludur. Bu konu ile ilgili yapılacak tüm şikayetlerde müşteri kesinlikle haklı bulunacak ve işletmeci disiplin kuruluna sevk edilecektir.
18-Fotoğraf ve video çekimi isteğe bağlı olup müşteriye zorla satılamaz, hediye edilemez, salon fiyatının içerisine dahil edilemez. Fotoğraf ve video çekimlerinin teknik sebeple arıza veya bozulması durumunda fotoğraf servisi tarafından tekrar yerine getirilir getirilemez ise salon işletmesinin sorumluluğunda değildir.
19- Salonda verilecek tüm ikram malzemeleri tek tek tabak ve bardakta kişiye özel servis yapılması zorunludur.
20- Odaya kayıtlı üye, iş elde etmek için fiyat belirtilen reklamlar veremez.
21-Odaya kayıtlı Toplantı ve Düğün salonu işletmecileri iş yerlerini sigorta yaptırmak zorunda olup, salona gelen davetlilerinde (3.şahıs mesuliyet) sigorta kapsamına sokulması zorunludur.
22-Salon girişinde, “ Oda logo ve unvanını”, “Salonumuz ……. Kişi kapasitelidir” , “Dikkat içerdeki ses düzeyi sürekli duyma bozukluğuna yol açabilir”, işyeri hizmet kalitesini belirleyen “pırlanta” tabelaları ile davetlileri ilgilendiren kurallar ve uyarıcı bilgileri içeren tabelaları asmak zorundadır.
23- Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Oda tarafından oluşturulan hizmet ve kalitenin göstergesi olan“1 PIRLANTA, 2 PIRLANTA, 3 PIRLANTA, 4 PIRLANTA, 5 PIRLANTA” standartlardan en az bir tanesine uymak zorundadır. İşletmeci Oda tarafından verilen pırlantaya uygun standartları her zaman ve her şartta yerine getirmek zorundadır.
24. Tüm üye düğün salonlarında Oda tarafından çıkartılan ve çıkartılacak olan mesleğin ektin, verimli, düzenli, raporlanabilir ve teknolojik standarları yakalaması için Düğün salonu işletmeciliğine yönelik Hazırlanan Bilgisayar programı kullanmak zorundadır.
25-Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecisi işyerini, Oda yönetim Kulunun veya İşyeri Danışmanlık ve Denetleme Kurulunun çalışmaları için açacak ve yapılacak denetimlerde de almış olduğu pırlanta standartlarını sağlamak zorunda olup sağlamayan işletmeler de bir alt pırlantaya düşürülür. .
26- İşletmeciler iş yerlerini yasa ve yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlamak ve yeni çıkacak yasa ve yönetmeliklere de uymak zorundadır.
27-İşletmeci temizlik ve hijyen kurallarına uymak zorunda, masa örtüleri temiz ve ütülü olmalıdır.

D. MESLEKİ ÜNVAN YETKİLERİNİN KULLANIMI
1-Odaya yeni kayıt olacak bir işletmeci var olan başka bir işletmenin logo, isim ve unvanını kullanamaz. Hali hazırdaki üyelerden aynı isim, unvan veya logoyu kullananlardan ilk olarak bu isim, unvan ve logoyu kullanmış olanın hakkı mahfuz olacak diğerleri ya isim, logo, unvan değişikliğine gidecek veya benzerlik göstermeyecek şekilde isim, logo ve unvanlarına ekleme yapacaklardır.
2-5362 Sayılı kanuna istinaden Oda üyesi olan ve Toplantı ve Düğün salonu İşletmeciliğini meslek edinenler dışında kalan kişi veya kuruluşların Toplantı ve Düğün salonu işletmecilerine tanınan yetki, mesleki unvan veya rumuzu kullanması yasaktır.
3- Yasa ve yönetmeliklerle Toplantı ve düğün yapılacak işyerleri dışındakiler Toplantı ve Düğün salonu İşletmelerinde aranan teknik ve mesleki özellikleri taşımayan iş yeri ve meslekler Toplantı ve Düğün salonu işletmecilerinin faaliyet konularındaki işleri (düğün, nişan, sünnet vb.) törenleri yapamazlar.

YÖNETİM KURULU
Ümit Yaşar DEMİR
Başkan
Ercan BOY
Başkan Vekili
Mehmet TAŞKIN
Üye
 
       
Rüstem ARSLAN
Üye
Süleyman KARAKUŞ
Üye
Zakir KOÇAK
Üye
Erdinç YILMAZ
Üye
       
GENEL KURUL DİVAN
Başkan Başkan Vekili Katip Üye
Katip Üye Katip Üye  

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Erdoğan YURDAKUL