• İstdo
  • İstdo

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası
Gelir & Gider Raporları2018 YILI GELİR GİDER TABLOLARI
2017 YILI KESİN HESABI
2016 YILI KESİN HESABI
2015 YILI KESİN HESABI
2014 YILI KESİN HESABI
2013 YILI KESİN HESABI
2012 YILI KESİN HESABI
2011 YILI KESİN HESABI
2010 YILI KESİN HESABI
20009 YILI KESİN HESABI
2008 YILI KESİN HESABI
2007 YILI KESİN HESABI
2006 YILI KESİN HESABI
2005 YILI KESİN HESABI
2004 YILI KESİN HESABI
2003 YILI KESİN HESABI
2003 YILI KESİN HESABI

2018 YILI GELİR GİDER TABLOLARI
01.01.2018 / 31.01 2018 GELİR GİDER TABLOSU
İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
GELİR AÇIKLAMASI TUTARI   GİDER AÇIKLAMASI TUTAR
KASA DEVRİ 4.650,19 TL   HALKBANK YATAN 308,46 TL
BANKA DEVRİ 126.234,72 TL   GENEL KURUL GİDERLERİ 158,25 TL
KAYIT GELİRLERİ 308,46 TL   BİNA AİDAT 437,00 TL
AİDAT GELİRLERİ 954,00 TL   BÜRO İKRAM 59,85 TL
BASILI EVRAK 184,00 TL   HABERLEŞME GİDERİ 540,55 TL
BAĞIŞ 29.595,24 TL   BEDAŞ E3LEKTRİK 129,80 TL
HİZMET GELİRİ 80,00 TL      
MUHTELİF 150,00 TL      
YAYIN GELİRİ        
GECİKME ZAMMI        
BANKADAN ÇEKİLEN        
FAİZ GELİRİ        
ÜLKER DEVİR2017 YILI KESİN HESABI
01.01.2017 / 31.12.2017 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
        31.12.2017  
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar          505.967,59            
  a. Kayıt Gelirleri              6.556,66            
  b. Aidat Gelirleri          163.064,23            
  c. Basılı Evrak Gelirleri            23.185,00            
  d. Bağış Gelirleri          171.940,27            
  e. Yayın Gelirleri            94.217,00            
  f. Muhtelif            29.160,00            
g. Hizmet Geliri            15.812,00            
h. Faiz Geliri              1.957,43            
ı.Faiz Gelirleri                   75,00            
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
C-NET SATIŞLAR                505.967,59      
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri                378.922,70      
a. SSK Giderleri            20.695,38            
b. Vergi Giderleri            25.872,40            
c. Haberleşme Giderleri              6.216,05            
ç. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.              2.700,00            
d. Noter Giderleri                 436,21            
e. Beyyaname Damga Vergisi                 371,42            
f.Finansman Giderleri              4.920,81            
g.Kira Giderleri              4.344,24            
h. Kargo ve Posta               3.194,68            
ı.Aidat Giderleri              1.260,00            
i.Temizlik Giderleri                 489,54            
j.Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hak.            61.905,00            
k. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı            12.232,91            
l. Misafir Ağırlama ve Temsil               1.460,80            
m. Personel Giderleri            89.624,75            
n.Basılı Evrak Giderleri            12.489,30            
o.Diğer Giderler            19.759,86            
ö Elektrik Giderleri              1.485,67            
p. Kırtasiye Giderleri              1.031,50            
r. Eğitim Giderleri            12.055,00            
s.Matbu Evrak ve Yayın Gideri            37.965,18            
ş. Fuar Gideri            35.884,40            
t. Genel Kurul Gideri              3.594,00            
u. Tesk Eğitim Payı              7.204,29            
ü. Seyahat ve Yollık Gideri              7.729,31            
v. Hukuk Gideri              4.000,00            
           
           
FAALİYET KARI VEYA ZARARI                        127.044,89     
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                127.044,89      
           
           
AHMET BATMAZ     ADEM SÖNMEZ  
GENEL SEKRETER     BAŞKAN2016 YILI KESİN HESABI
01.01.2016 / 31.12.2016 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
        31.12.2016  
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar       319.509,47            
  a. Kayıt Gelirleri            3.393,06            
  b. Aidat Gelirleri       110.995,46            
  c. Basılı Evrak Gelirleri          17.076,00            
  d. Bağış Gelirleri          74.321,95            
  e. Yayın Gelirleri          84.620,00            
  f. Muhtelif          20.969,00            
g. Hizmet Geliri            8.134,00            
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
C-NET SATIŞLAR             319.509,47      
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri             298.965,61      
a. SSK Giderleri          17.670,27            
b. Vergi Giderleri          18.533,82            
c. Haberleşme Giderleri            6.476,55            
ç. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.            3.165,31            
d. Noter Giderleri               155,98            
e. Beyyaname Damga Vergisi               497,68            
f.Finansman Giderleri                  45,00            
g.Kira Giderleri            4.189,59            
h. Kargo ve Posta             4.490,72            
ı.Aidat Giderleri               664,00            
i.Temizlik Giderleri               272,50            
j.Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hak.          47.530,00            
k. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı            9.896,55            
l. Misafir Ağırlama ve Temsil             3.679,98            
m. Personel Giderleri          73.646,47            
n.Basılı Evrak Giderleri          11.117,00            
o.Diğer Giderler          12.966,90            
ö Elektrik Giderleri               844,02            
p. Kırtasiye Giderleri            2.737,50            
r. Eğitim Giderleri          53.254,09            
s. Reklam ve Web Danışmanlık            1.250,00            
ş.Matbu Evrak ve Yayın Gideri          22.325,78            
t. Fuar Gideri            2.955,90            
u. Demirbaş Gideri               600,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI                20.543,86     
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                20.543,86    2015 YILI KESİN HESABI
01.01.2016 / 31.12.2016 AYRINTILI GELİR TABLOSU
      CARİ DÖNEM  
      31.12.2015  
         
GELİRLER   GİDERLER    
1. KAYIT GELİRİ            3.990,58     Personel Ücret ve Tazminatları               500,00      
2. YILLIK AİDAT       113.307,00     Personel İkramiyeleri               500,00      
3. BASILI EVRAK GELİRİ          13.740,00     Personel Yol ve Yemek Ücretleri            1.500,00      
4. BAĞIŞ GELİRLERİ          78.793,37     Başkan Maaşı            1.500,00      
5. YAYIN GELİRLERİ          11.675,00     Başkan Vekili Maaşı            1.500,00      
6. SINAV GELİRLERİ            3.750,00     Denetim Kurulu Ücretleri            2.500,00      
7. HİZMET GELİRLERİ          32.020,00     Yönetim Kurulu Huzur Hakları            3.500,00      
8. GECİKME ZAMMI                130,00     SKG Ödemeleri          34.500,00      
9. MUHTELİF GELİRLER               149,00     Vergi Ödemeleri          35.000,00      
DİĞER FAİZ GELİRLERİ               653,22     Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah          35.000,00      
    Eğitim Giderleri            5.500,00      
    Basılı Evrak Matbu Giderleri            5.500,00      
    Temsil Ağırlama          15.205,00      
    Kira Giderleri            1.250,00      
    Oda Yayın Basım Giderleri                  20,00      
    Posta ve Kargo Giderleri               205,00      
    Haberleşme Giderleri               250,00      
    Kırtasiye Giderleri               350,00      
    Elektrik Giderleri               350,00      
    Üst Kuruluş Katılım Payı               600,00      
    Üst Kuruluş Eğitim Payı               254,00      
    TESK Eğitim Payı            2.500,00      
    Reklam ve Danışmanlık            2.500,00      
    Muhasebe Giderleri            2.500,00      
    Beyanname Damga Vergisi             2.500,00      
    Finansman Giderleri            2.500,00      
GELİRLER TOPLAMI       258.208,17     TOPLAM GİDERLER       157.984,00      
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI            100.224,17     2014 YILI KESİN HESABI
01.01.2014 / 31.12.2014 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
        31.12.2014  
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar       279.707,78            
  a. Kayıt Gelirleri            5.921,29            
  b. Aidat Gelirleri          94.601,86            
  c. Basılı Evrak Gelirleri          14.267,00            
  d. Bağış Gelirleri          64.113,45            
  e. Yayın Gelirleri          18.230,00            
  f. Sınav Harçları          55.188,00            
  g. Muhtelif          27.100,00            
ı. Hizmet Geliri               265,00            
i .Gecikme Zammı                  21,18            
3. Dğer Gelirler (5510 İndirimi)            1.839,83            
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
C-NET SATIŞLAR             281.547,61      
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri             241.492,11      
a. SSK Giderleri          16.259,33            
b. Bergi Giderleri            8.002,11            
c. Haberleşme Giderleri            5.465,55            
ç. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.            2.383,50            
d. Noter Giderleri               768,33            
e. Beyyaname Damga Vergisi               393,10            
f.Finansman Giderleri            5.637,45            
g.Kira Giderleri            1.534,27            
h. Taşıt Giderleri            3.355,24            
ı. Kargo Giderleri            4.467,03            
i.Aidat ve Kira Giderleri               958,00            
j.Temizlik Giderleri               223,95            
k. Hukuk Giderleri               350,00            
l.Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hak.          23.822,63            
m. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı            9.505,22            
n.Seyhat ve Yolluk Giderleri            1.508,03            
o. Misafir Ağırlama ve Temsil             1.660,48            
ö. Personel Giderleri          74.293,74            
p.Matbuu Everk Giderleri            3.579,10            
r.Basılı Evrak Giderleri            6.370,00            
s.Diğer Giderler          17.288,91            
ş. Elektrik Giderleri               693,33            
t. Kırtasiye Giderleri            4.409,25            
u. Eğitim Giderleri          37.986,12            
ü. Reklam ve Web Danışmanlık            4.300,00            
v.Genel Kurul Giderleri            6.277,44            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI       241.492,11            
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  6.958,61      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                33.096,89    2013 YILI KESİN HESABI
01.01.2013 / 31.12.2013 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
        31.12.2013  
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar         198.468,08            
  a. Kayıt Gelirleri              5.037,40            
  b. Aidat Gelirleri            86.308,65            
  c. Basılı Evrak Gelirleri              8.963,00            
  d. Bağış Gelirleri            54.697,96            
  e. Yayın Gelirleri            15.475,00            
  f. G.Zammı                    47,00            
  g. Muhtelif            26.770,00            
ı. Hizmet Geliri                 750,00            
3. Dğer gelirler                 419,07            
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
C-NET SATIŞLAR               198.468,08      
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri               177.756,20      
  a.SSK Giderleri            13.327,13            
  b. Vergi Giderleri            12.121,31            
  c. Haberleşme Giderleri              4.149,80            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.              2.311,00            
e. Taşıt Giderleri            12.996,36            
  f. Kargo Giderleri              2.342,01            
  g.Aidat ve Kira Giderleri              2.248,81            
   h.Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hak.            17.425,60            
j. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı              7.267,21            
k. Misafir Ağırlama ve Temsil               2.749,94            
l. Personel Giderleri            51.600,00            
m.Basılı Evrak Giderleri              5.341,50            
n.Diğer Giderler            31.875,26            
o. Elektrik Giderleri                 620,77            
p. Kırtasiye Giderleri              2.029,50            
r. Eğitim Giderleri              9.350,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI         177.756,20            
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
H- FİNANSMAN GİDERLERİ                        818,18      
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                       972,19      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                  18.921,51      2012 YILI KESİN HESABI
01.01.2012 / 31.12.2012 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
           
        31.12.2012  
           
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar     185.667,04            
  a. Kayıt Gelirleri         4.270,47            
  b. Aidat Gelirleri       88.198,31            
  c. Basılı Evrak Gelirleri       10.057,59            
  d. Bağış Gelirleri       42.607,94            
  e. Yayın Gelirleri       16.600,00            
  f. G.Zammı            430,63            
  g. Muhtelif       23.172,00            
ı. Hizmet Geliri            265,00            
3. Dğer gelirler             65,10            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           185.667,04      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
           
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri           158.834,45      
  a.SSK Giderleri       10.066,00            
  b. Vergi Giderleri         8.841,64            
  c. Haberleşme Giderleri         3.697,30            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         1.513,00            
e. Taşıt Giderleri       12.359,95            
  f. Kargo Giderleri         2.588,20            
  g.Aidat ve Kira Giderleri         2.193,00            
   h.Yönetim Huzur Hakları       37.967,98            
j. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı         5.890,95            
k. Misafir Ağırlama ve Temsil          1.722,75            
l. Personel Giderleri       46.196,56            
m.Basılı Evrak Giderleri         4.706,50            
n.Diğer Giderler       12.886,77            
o. Hukuk Müşavirlik Giderleri            618,71            
p. Kırtasiye Giderleri         1.735,14            
r. Eğitim Giderleri         5.850,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     158.834,45            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN                  937,61      
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR               1.900,21      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             23.994,77    2011 YILI KESİN HESABI
01.01.2011 / 31.12.2011 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
           
        31.12.2011  
           
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar     155.124,86            
  a. Kayıt Gelirleri         5.416,41            
  b. Aidat Gelirleri       69.553,88            
  c. Basılı Evrak Gelirleri       18.907,50            
  d. Bağış Gelirleri       25.246,98            
  e. Yayın Gelirleri         8.250,00            
  f. G.Zammı            274,56            
  g. Muhtelif       24.895,00            
ı. Hizmet Geliri            465,00            
3. Dğer gelirler         2.115,53            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           155.124,86      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
           
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri           145.274,80      
  a.SSK Giderleri         5.991,03            
  b. Vergi Giderleri         1.133,10            
  c. Haberleşme Giderleri         5.084,31            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.538,00            
e. Taşıt Giderleri         6.924,29            
  f. Kargo Giderleri         2.853,63            
  g.Aidat ve Kira Giderleri         2.040,39            
   h.Yönetim Huzur Hakları         4.544,70            
j. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı         5.843,23            
k. Misafir Ağırlama ve Temsil             701,72            
l. Personel Giderleri       34.887,85            
m.Basılı Evrak Giderleri         4.198,00            
n.Diğer Giderler       57.898,39            
o. Hukuk Müşavirlik Giderleri         5.759,00            
p. Kırtasiye Giderleri         1.589,50            
r. Finansman Giderleri         1.343,13            
s. Eğitim Giderleri         1.944,53            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     145.274,80            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN               7.869,00      
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                  442,23      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  678,71      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                  860,12    2010 YILI KESİN HESABI
01.01.2010 / 31.12.2010 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
           
        31.12.2010  
           
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar     153.559,29            
  a. Kayıt Gelirleri         3.076,41            
  b. Aidat Gelirleri       85.205,36            
  c. Basılı Evrak Gelirleri         8.273,00            
  d. Bağış Gelirleri       38.271,05            
  e. Yayın Gelirleri       12.605,00            
  f. G.Zammı             14,00            
  g. Ciro Primi Gelirleri         6.114,47            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           153.559,29      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
           
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri           127.440,66      
  a.SSK Giderleri       10.400,57            
  b. Vergi Giderleri         3.989,40            
  c. Haberleşme Giderleri         5.093,71            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.100,00            
  e. Eğitim Giderleri         1.540,00            
  f. Kargo Giderleri         3.455,04            
  g.Kira Giderleri            951,12            
   h.Yönetim Huzur Hakları       13.719,00            
j. Denetim Kurulu Huzur Hakları         5.775,00            
k. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı         5.102,26            
l. Misafir Ağırlama ve Temsil          1.158,45            
m. Personel Giderleri       27.005,95            
n.Basılı Evrak Giderleri         5.171,25            
o.Diğer Giderler        41.978,91           
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     127.440,66            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR             26.118,63      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI             26.118,63      
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             26.118,63    20009 YILI KESİN HESABI
01.01.2009 / 31.12.2009 AYRINTILI GELİR TABLOSU
           
           
        CARİ DÖNEM  
           
           
        31.12.2009  
           
A-BRÜT SATIŞLAR        134,209,37   
 1. Yurt İçi Satışlar  134,209,37         
  a. Kayıt Gelirleri              3.792,37            
  b. Aidat Gelirleri            71.933,00            
  c. Basılı Evrak Gelirleri              9.286,00            
  d. Hizmet Gelirleri                    40,00            
  e. Bağış Gelirleri            25.769,00            
  f. Yayın Gelirleri              6.559,00            
  g. Sponsorluk Gelirleri                           -              
   h. Kurs gelirleri                           -              
  ı. G.Zammı          
  i. Muhtelif                    50,00            
  j. Ciro Primi Gelirleri            16.780,00            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR        134,209,37   
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı        134,209,37   
           
E- FAALİYET GİDERLERİ               115.227,81      
 3-Genel Yönetim Giderleri               115.227,81      
  a.SSK Giderleri              3.600,06            
  b. Vergi Giderleri              3.227,35            
  c. Haberleşme Giderleri              4.802,68            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.              2.340,00            
  e. Eğitim Giderleri              2.545,86            
  f. Kargo Giderleri              1.590,48            
  g.Kira Giderleri              1.012,05            
   h.Yönetim Giderleri            14.655,00            
   j.Denetim Kurulu Huzur Hakları               5.544,00           
   k.Üst Kuruluş Katılım Payı              3.752,76            
   l.Misafir Ağırlama ve Temsil              2.441,52            
   m.Personel Giderleri            37.870,99            
   n.Basılı Evrak Giderleri              3.808,50            
   o.Diğer Giderler            28.446,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI         115.637,25            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ                   18.572,12      
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  18.572,12      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI          
                   18.572,12      2008 YILI KESİN HESABI
01.01.2008 / 31.12.2008 AYRINTILI GELİR TABLOSU
           
           
        CARİ DÖNEM  
           
           
        31.12.2008  
           
A-BRÜT SATIŞLAR           127.293,07      
 1. Yurt İçi Satışlar     127.293,07            
  a. Kayıt Gelirleri         2.200,92            
  b. Aidat Gelirleri       41.228,00            
  c. Basılı Evrak Gelirleri         8.779,00            
  d. Hizmet Gelirleri             20,00            
  e. Bağış Gelirleri       32.780,00            
  f. Yayın Gelirleri         6.065,00            
  g. Sponsorluk Gelirleri                  -              
   h. Kurs gelirleri                  -              
  ı. G.Zammı            180,00            
  i. Muhtelif       14.660,00            
  j. Ciro Primi Gelirleri       21.380,15            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           127.293,07      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı           127.293,07      
           
E- FAALİYET GİDERLERİ           115.227,81      
 3-Genel Yönetim Giderleri           115.227,81      
  a.SSK Giderleri         5.231,07            
  b. Vergi Giderleri         2.148,30            
  c. Haberleşme Giderleri         5.047,20            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.330,00            
  e. Eğitim Giderleri         6.106,35            
  f. Kargo Giderleri         5.084,07            
  g.Kira Giderleri         1.061,82            
   h.Yönetim Giderleri       21.405,00            
   ı.Diğer Giderler        66.814,00           
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     115.227,81            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR             12.065,26      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI             12.065,26      
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             12.065,26    2007 YILI KESİN HESABI
01.01.2007 / 31.12.2007 AYRINTILI GELİR TABLOSU
           
           
        CARİ DÖNEM  
           
           
        31.12.2007  
           
A-BRÜT SATIŞLAR           145.788,00      
 1. Yurt İçi Satışlar     145.788,00            
  a. Kayıt Gelirleri         2.573,31            
  b. Aidat Gelirleri       36.795,30            
  c. Basılı Evrak Gelirleri         7.343,65            
  d. Hizmet Gelirleri            975,00            
  e. Bağış Gelirleri       40.063,00            
  f. Yayın Gelirleri         1.020,00            
  g. Sponsorluk Gelirleri       10.000,00            
   h. Kurs gelirleri       18.545,00            
  ı. G.Zammı             12,00            
  i. Muhtelif         8.097,00            
  j. Ciro Primi Gelirleri       20.363,74            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           145.788,00      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı           145.788,00      
           
E- FAALİYET GİDERLERİ             99.261,96      
 3-Genel Yönetim Giderleri             99.261,96      
  a.SSK Giderleri         7.330,76            
  b. Vergi Giderleri         3.705,33            
  c. Haberleşme Giderleri         2.847,85            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.160,00            
  e. Eğitim Giderleri       15.919,00            
  f. Kargo Giderleri         4.901,50            
  g.Kira Giderleri            866,44            
   h.Yönetim Giderleri       33.005,79            
   ı.Diğer Giderler        25.525,29           
FAALİYET KARI VEYA ZARARI             46.526,04      
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR             46.526,04      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI             46.526,04      
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             46.526,04    2006 YILI KESİN HESABI
01.01.2006 / 31.12.2006 TARİHLERİ GELİR GİDER TABLOSU
         
         
GELİRLER     GİDERLER  
2005 Kasa Devir          190,21      Taşıt Alım Gideri      20.806,00   
Aidat Gelirleri      41.859,66      Demirbaş Alım Gideri          267,45   
Kayıt Gelirleri        4.512,05      Üst Kuruluş Katılım Payı        5.947,21   
Basılı Evrak      20.912,00      Müşavirlik Giderleri        5.654,53   
Hizmet Gelirleri      10.503,00      Yönetim Kurulu Huzur      11.280,00   
Bağış Gelirleri      10.051,00      Denetim Kurulu Maaşı        4.320,00   
Gecikme Zammı Gelirleri        1.539,55       Personel Giderleri       29.000,44   
Muhtelif Gelirler          417,00      Yayın Giderleri        6.183,84   
Yayın Gelirleri        8.150,00      Genel Yönetim Giderleri        4.368,77   
Sponsorluk Gelirleri      10.000,00      Misafir Ağırlama        1.436,59   
GELİRLER TOPLAMI    107.944,26      Haberleşme Gid.        3.187,38   
ARA TOPLAM    108.134,47      Posta Gideri          749,00   
      Kargo        3.771,31   
BORÇLAR     Matbu Evrak          250,16   
Banka Kredi Borcu      16.130,10      Çeşitli Giderler        2.972,93   
Y.Krl.Denet.Kurulu Borcu      13.067,00      Basılı Evrak        1.359,20   
      Akaryakıt        1.576,93   
BORÇLAR TOPLAMI      29.197,10      Denetim Giderleri        3.116,15   
      Meslek Geliştirme ve Eğitim Sem.Gid.        4.449,60   
      İş yeri Sigorta Giderleri        1.281,55   
      Araç Alım Masrafı          262,50   
      Finansman Gideri        4.433,20   
         
      GENEL TOPLAM    116.674,74   
         
         
      GEÇMİŞ YIL BORÇ ÖDEMESİ      18.622,90   
         
      2007 DEVRİ        2.033,93   
         
GENEL TOPLAM    137.331,57      GENEL TOPLAM    137.331,57   2005 YILI KESİN HESABI
01.01.2005/31.12.2005 KESİN HESABI
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
      Katılım Payı Ödemesi        885,50     
Aidat Gelirleri    28.188,50      Yönetim Kurulu Başkan Maaşı     8.400,00     
Kayıt Gelirleri     4.204,00      Yönetim Kurulu Huzur Hakları     1.557,00     
Hizmet Bedeli     2.173,00      Ödenen Vergiler     2.172,75     
Basılı Evrak     2.819,00      Personel Ücretleri     4.734,00     
Bağış     5.725,00      Personel Yol        915,00     
Gecikme Zammı Gelirleri        464,00      Personel Yemek     1.550,00     
Yayın Gelirleri     2.400,00      Personel Prim     4.645,50     
Muhtelif Gelirler     6.443,00      Personel Mesai         773,00     
      Personel İzin Ücreti        250,00     
      Kırtasiye Giderleri     1.056,02     
      Misafir ağırlama     2.786,83     
      Tamir Bakım        486,95     
      Haberleşme Giderleri     3.540,00     
      Bina Aidat Giderleri        720,00     
      Kira Giderleri     1.022,56     
      Posta Giderleri     1.571,20     
      Kargo Giderleri        107,57     
      Matbu Evrak Basımı     1.601,45     
      Çeşitli Giderler     6.440,50     
      Basılı Evrak Giderleri        190,75     
      Genel Kurul Giderleri     1.383,20     
      Yayın Giderleri     4.021,00     
      Denetim Giderleri        409,50     
      Eğitim Giderleri     1.328,85     
           
           
TOPLAM    52.416,50      TOPLAM    52.549,13   2004 YILI KESİN HESABI
01.01.2004 - 31.12.2004 DÖNEMİ KESİN HESABI
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
Aidat Gelirleri    20.905,50      Demirbaş Alımı      4.108,62     
Kayıt Gelirleri      4.420,58      Personel Giderleri    15.333,59     
Basılı Evrak Geliri      2.932,88      Yönetim Kurulu Giderleri    11.900,00     
Hizmet Bedeli Gelirleri      5.780,65      Denetim Kurulu Giderleri      1.260,00     
Gecikme Zammı           70,58      Misafir Ağırlama         815,73     
Bağış ve yardımlar      6.480,00      Kırtasiye Gideri      2.780,01     
GELİR TOPLAMI    40.590,19      Kira Gideri         631,00     
      Haberleşme Gideri      3.965,50     
      Birlik Katılım Payı         885,43     
BORÇLAR     Denetim Giderleri      4.700,62     
Yönetim Kurulu Borçları    20.479,98      Eğitim Bütçesi      1.180,00     
Satıcılara Borçlar      6.263,40      danışmanlık Gideri      2.320,00     
Vergi         930,13      Noter Gideri         221,29     
SGK      6.129,13      Elektrik Su Gideri         430,52     
      Diğer Sair Giderler      2.772,86     
      Geçmiş Dönem Borçları    21.087,66     
           
           
TOPLAM    74.392,83      TOPLAM    74.392,83   2003 YILI KESİN HESABI
01.01.2003 - 31.12.2003 DÖNEMİ KESİN HESABI
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
Aidat Gelirleri      7.662,50      Demirbaş Alımı      4.108,62     
Kayıt Gelirleri      8.970,00      Personel Giderleri    10.244,83     
Basılı Evrak Geliri         993,50      Yönetim Kurulu Giderleri      9.060,00     
Hizmet Bedeli Gelirleri           82,50      Denetim Kurulu Giderleri      1.080,00     
GELİR TOPLAMI    17.708,50      Misafir Ağırlama      1.178,14     
      Kırtasiye Gideri      2.292,51     
BORÇLAR     Kira Gideri         769,23     
Yönetim Kurulu Borçları    20.107,02      Haberleşme Gideri      2.606,77     
Satıcılara Borçlar      1.950,00      Birlik Katılım Payı         113,00     
Vergi         827,83      Denetim Giderleri      3.666,05     
SGK      2.311,44      Eğitim Bütçesi         135,43     
      Diğer Sair Giderler      4.791,39     
      Geçmiş Dönem Borçları      2.858,82     
           
           
           
           
           
TOPLAM    42.904,79      TOPLAM    42.904,79     2003 YILI KESİN HESABI
KURULUŞ BİLANÇOSU 2002
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
Aidat Avansları      1.716,00      Oda Kurulu Giderleri      2.769,91     
      Demirbaş Alımı         950,00     
      Noter Giderleri         290,31     
Yön.Kurulu Borçları      2.908,83      Esnaf Oda Birlik Gideri         132,00     
Borç Senetleri         900,00      Bakım ve Onarım Giderleri         122,34     
      Misafir Ağırlama           44,00     
      Kırtasiye         176,65     
      Kargo            3,18     
      Üye Kimlik            11,00     
      Mühür Giderleri           25,00     
      İşçi Ücretleri         400,00     
      Yönetim Kurulu Giderleri         600,00     
           
           
           
           
           
           
TOPLAM      5.524,83      TOPLAM      5.524,39