Düğün Salonlarının Özellik Arz Eden Binalar Statüsünden Çıkarılması Çalışmaları

Düğün Salonlarının Özellik Arz eden binalar kapsamından çıkartılması İçin 2014 Temmuz ayında 9207 sayılı yönetmeliğin 5/c maddesinin iptali için dava açıldı.