24 mart 2015 tarihinde YEPUD'un Organize Ettiği Etkinlik Düzenlendi

24 mart 2015 tarihinde YEPUD'un organize ettiği SEKTÖREL Buluşma ve SEKTÖREL Sorunların konuşulduğu toplantıya Oda Başkanı Ümit Yaşar DEMİR konuşmacı olarak katıldı.