2002-2003-2004 YILLARINA AİT FAALİYET RAPORU

• İstanbul genelinde 32 ilçede ayrı ayrı veya bölge bazında toplantılar düzenlendi. Meslektaşlarımız arasında tanışma ve sosyal dayanışma sağlanarak sorunlar ve öneriler tartışıldı.
• İstanbul il sınırları içerisindeki tüm Toplantı ve Düğün salonları oda personeli tarafından tek tek ziyaret edilerek anket formları düzenlenmiş oda ve mevzuatlar konusunda bilgi verilerek tebliğler yapılmıştır.
• Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıkları ziyaret edilerek mesleğimiz hakkında bilgi verildi ayrıca düğün salonlarının özel Statüsü ve Ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili yapılan işlemlerin düzenlenmesi açısından yazışmalar yapıldı.
• Düğün salonlarımıza ürün veren tüm tedarikçi firmalarla görüşmeler yapılarak Kalitenin artırılması ve ürünlerin daha ucuz temin edilmesi için girişimler yapılmış oda bültenleri ekinde tedarikçi firma broşürleri yollanarak rekabet ortamı yaratılmıştır.
• Düğün salonlarına yönelik riskleri içeren mesleğimize yönelik sigorta paketi oluşturulmuş ve üye düğün salonlarından tek tek sigorta bilgileri toplanarak firmalardan teklifler alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.
• Kurucu üyelerin birlik ajanlığı veya birleşik esnaf odalarındaki kayıtlarının nakli için destek verilerek dosyaları odamıza geçirilmiştir.
• 22.02.2005 tarihinde Uzman kişilerinde katılımı ile bir gün süren eğitim ve bilgilendirme semineri yapıldı.
• Ruhsat işlemlerinde tüm meslektaşlarımıza destek sağlanmış ayrıca K.Çekmece, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde Kaymakamlık, Belediye başkanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri ile bire bir görüşmeler yapılarak salonların ruhsat sorunları çözülmüştür.
• Umuma açık yer olmadığımızı dair İçişleri Bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü, yerel yönetimler genel müdürlüğü ve Danıştay daki davamız ile gürültü kontrol yönetmeliği için Çevre ve Orman Bakanlığı kapsamlarında dört defa Ankara’ya ziyarette bulunarak önemli kazanımlar elde edilmiştir.
• İçki Ruhsatı konusunda İstanbul Valiliği ve İç İşleri bakanlığı nezdinde yazışmalar yapılmış ve konu ile ilgili olara İç İşleri Bakanlığı 28.02.2004 tarihli bir tamim yayınlayarak İçkili yerlerde aranan şartları taşıyan Düğün Salonlarına da İçkili İstirahat ve Eğlence yeri izni verebileceği hakkı elde edilmiştir.
• 08/11 Nisan 2004 tarihleri arasında Düğün salonculuğu sektörü tarihinde ilk defa CNR fuar merkezinde fuara katılınmış ve burada 18 Salonumuzun gösterimi barko vizyonda yapılmış ve bröşürleri dağıtılarak salonculuğa yeni bir vizyon getirilmiştir.
• Kadıköy ve Kartal ilçelerinde Gürültü Kontrol monitörü bulunmadığı gerekçesi ile Kaymakamlıklarca yapılan denetimler sonucu ilçelerde toplantılar yapıldı, İlçe çevre müdürlükleri ile görüşüldü ve Salonlara alınması zorunlu olan Gürültü Kontrol monitörü firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde uygun şartlarla aldırıldı.
• Tüm üye salonların Kimlik kartları ile faydalanabilecekleri Esnaf hastanesinden %25 Türkiye gazetesi hastanesinde %20 indirim tahsis edildi ve tüm üyelere bu durum bildirildi.
• Haksız rekabetin önüne geçilmesi ve Tüketici haklarını korumak amacıyla 3 sınıf şeklinde Fiyat tarifeleri hazırlanmış İstanbul Esnaf Odaları Birliği, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği’nde onaylaması sonucu tüm üye salonlarımız tek tek ziyaret edilerek tarife dağıtımı yapılmıştır.
• Kayıt dışı ile mücadele başlatılmıştır. Tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Ruhsatlı salon listeleri istenmiş ve bunun neticesinde Esnaf Sicil ve Oda kaydı olmadan çalışan işletmeler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ve Vergi kaydı olmayan İstanbul defterdarlığına bildirilmiştir. Ayrıca her ilçenin ayrı ayrı listeleri İlçe belediyeleri tarafından istendiği için İlgili Belediyelere gönderilmiş kayıt dışı çalışan salonların engellenmesi için tüm girişimler yapılmış ve bundan sonrada yapılacaktır.
• İstanbul il dernekler Müdürlüğüne görüşmeler yapılmış bir yazı ile de müracaat edilerek derneklerin Düğün, nişan, sünnet vb. törenler yapmalarının engellenmesi talep edilmiş olup sonuç alınıncaya kadar konunun takipçisi olunacağız.
• Belediye başkanlıkları nezdinde görüşmeler ve tek tek yazı yazılarak sokak düğünleri, çay bahçesi, kahvehane vb. yerlerde düğün yapılmasının engellenmesi istenmiş ve sonuç olarak ilk etapta Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Avcılar da yasaklamalar başlamıştır. Diğer ilçelerde de bu yasağının başlatılması için girişimler aralıksız sürecek olup sonuçta İstanbul il mahalli çevre kurulunda bu kararın çıkartılarak il genelinde uygulanması sağlanacaktır.
• Düğün salonlarının gelirlerinin artırılması anlamında salonlarımızdaki hazır servis fotoğrafçılığının işletmecilerimiz tarafından kolayca yapabilecekleri dijital baskı makinesi ve sistemlerinin bütün üye salonlarımıza tek tek demo tanıtımının yapılması sonucunda 30 düğün salonunda fotoğraf gelirlerini çok ciddi oranda artırmaları sağlanmıştır.
• Esnaflık Belgesi (Yeterlilik Belgesi) alınması konusunda Oda bültenlerinde tüm üyelere bilgi verilmiştir. Avrupa uyum yasaları çerçevesinde 2006 yılından itibaren zorunlu olacak olan Esnaflık Belgesini sınavsız olarak sekiz arkadaşımız almış olup Belge alma süresi 31 Ekim 2005 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
• 13:00-24:00 olan işyeri Açma kapama saatlerimiz müracaatımız sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye encümeninin 03.05.2005 tarih ve 786-410 kararları ile düğün salonlarının açılış kapanış saatleri 13:00-01:00 olarak değiştirilmiştir.
• Mesleğimizin Kamu oyundaki prestij ve imajının arttırılması için yazılı basında (tüm gazetelerde sigara, tüm gazetelerde sigorta, zaman gazetesi cep telefonları fotoğrafa darbe vurdu, zaman gazetesi düğün salonları imaj yeniliyor, vatan gazetesi düğün salonları otelleri yakalıyor, hürriyet gazetesi düğün salonları atakta, akşam gazetesi sokaklarda düğün tarih oluyor, posta korsan düğünler yasaklansın) ve görsel medyada (Show ve Kanal D sığınak, show ve kanalD sigara, dijitürkte bir düğün, expo chanel sigorta ve fuar) çeşitli tarihlerde haberler yapılmıştır.
• 21.06.2005 tarihinden itibaren İstanbul’daki tüm düğün salonlarında sigara içme yasağı getirilmiş ve konu oda tarafından Kamuoyuna basın ve medya aracılığı ile duyurulmuş ve tüm üye salonlara Sigara İçilmez tabelaları oda tarafından dağıtılmıştır.
• Tüm üye salonlarımızın salon görüntüleri Dijital kamera ile çekilerek www.istdo.org Web adresinde yayınlanmaya başlanmıştır. Ayrıca sayfamızda saloncuların ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü bilgi bankası oluşturulmuştur.
• Tüm üye salonlarımıza ücretsiz olarak dağıtımını yapacağımız ve 2 ayda bir çıkacak gazetemiz yayına hazırlanmış ve dağıtımına başlanmıştır.
• Artan Belediye vergileri yüzünden belediyeler ile görüşmeler yapılmış Fatih belediyesinde meclis kararı alınarak hafta sonu ruhsat harcı 800ytl den 400ytl ye indirilmiştir.
• Oda üyelerimizin Bağ-Kur ile ilgili sorunlarının çözülmesinde Oda merkezi altında Bağ-Kur irtibat bürosu açılarak Bağ-Kur hizmetlerinin daha kolay ve aktif yapılması sağlanmış.
• Kredi Kefalet kooperatifleri hakkında üyelerimize bilgi ve destek sağlanarak ihtiyaç sahibi olan üyelerimize de Kredi kullanmaları sağlanmıştır.
• Düğün salonu işletmeciliğine yönelik Bilgisayar Program yazılımına başlanmış olup yıl sonu itibari ile hizmete sunulacaktır.
• Hafta sonu ruhsatı harcının iptali konusunda girişimler başlamış ve en kısa zamanda sonuç alınacağı düşüncesindeyiz.
• Ruhsatlardaki beş yıllık süre sınırı kaldırılarak süresiz olması sağlandı.
• Emniyet ruhsatlarımızın müktesep hak olarak korunması, Ruhsat işlemi yapılırken var olan Emniyet Ruhsatı üzerinden işlem yapılması sağlanmıştır.
• Salonlarımıza Pasta veren tüm Pastacılarla Hijyen konusu ile ilgili İstanbul Pastacılar Esnaf Odası başkanının da katılımı ile bir toplantı yapılarak Gıda Üretim izin belgesi almaları konusunda uyarıldı. Yıl sonu itibari ile Gıda üretim izin belgesi olan Pastacıların bilgileri üyelerimize bildirilecektir.
• Üye aidatlarının zamanında toplanması sağlandı.
• 5362 sayılı yeni Esnaf ve sanatkarları Meslek Kuruluşları kanun kapsamında çıkan Oda aidatları affı tüm üyelere bildirildi, diğer Odalara aidat borcu olan üyelerimizin aftan yararlanmaları sağlandı.
• Düğün Salonlarının sigorta işlemlerinin yapılması hususunda Ak Sigorta ile anlaşıldı, tüm salonların sigorta bilgileri alınıp teklif poliçeler hazırlanarak adreslerine gönderilmeye başlandı.
• 3 Yıl süresince yapılan bu faaliyetler tüm üyelere düzenli olarak mektuplarla kendilerine bildirilmiş ve bunun yanında Rutin olarak günlük oda çalışmaları oda merkezinde aksatılmadan düzenli olarak yürütülmüştür.