Ana Sayfa   |   İletişim   
Site Title

4. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU


Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddeleri ile 12 Şubat 2014 tarihinde saat:13.00'da İsmetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sok. No:79/2 Gönül Düğün salonu Bayrampaşa İstanbul adresinde yapılmasına, ilk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı aynı gündem maddeleriyle 19 Şubat 2014 tarihinde saat: 13.00'da İsmetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sok. No:79/2 Gönül Düğün salonu Bayrampaşa İstanbul adresinde yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl üyeleri toplamının en az beş katıyla yapılmasına, genel kurulla ilgili işlemlerin 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun da belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesine, gerekli harcamaların Oda'dan ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1. Yoklama ve açılış
2. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4. 2010 - 2011-2012-2013 yılları dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço gelir ve Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi kabul veya reddi.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
6. 2014- 2015-2016-2017 yılları çalışma programı ile bu program içinde yer alan Eğitim teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi kabul veya reddi.
7. Oda Başkanı, Başkan Vekili ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yolluk ve konaklama (Yurt içi ve Yurtdışı harcırahlarının) ücretlerinin tespit edilmesi.
8. Oda'nın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirin % 10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge ve diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi.
9. Birliğin muvafakati alınmak şartıyla odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar verilmesine.
10. Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla oda üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
11. Dilek ve temenniler.
12. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi.
13. Kapanış.

 

 
 
Copyright © 2006 Designed by Polaris Dizayn.  All rights reserved.
Beyaz Eşya   |  Çeyiz   |  Çiçekçiler   |  Damatlık   |  Davetiye   |  Dekorasyon   |  Emlakçılar   |  Ev Tekstili   |  Fotoğrafçı   |  Gelin ve Damat Ayakkabıcıları
Güzellik Salonları   |  Halı   |  Hotel   |  Kiralık Araç   |  Kozmetik   |  Kuaför   |  Kuyumcular   |  Mobilya   |  Nikah Şekeri   |  Organizasyon
Pasta   |  Turizm Acentaları   |  İç Giyim   |  Züccaciye
  Düğün Salonları, Düğün Salonu, Düğün