Ana Sayfa   |   İletişim   
Site Title

İSTDO İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI

 

 

İSTDO STRATEJİK ÇALIŞMA PROGRAMI


BAŞKANIN MESAJI :

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, temel insan hakları herkesin evlenebilme özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmekte ve ayrıca her insanın evlenerek aile kurumunu oluşturmasının temel insan hakkı olduğu ve bu hakkın engellenemeyeceği ifade edilmektedir.

Aile kurumu, toplamın temel taşlarını yani çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu nedenle de bir toplumun sosyal ekonomik ve kültürel gelişmesi ile huzur ve mutluluğun temeli de aile toplumunun sağlam temeller üzerinde kurulması ile doğru orantılıdır
Zaten onun için değil midir ki insanlar aile kurumunu oluştururken kendi aralarında ki birlikteliği hayallerin ve ekonomik imkanlarının en üst sınırlarında görkemli bir törenle yapmak ister ve gerçekleştirirler. Bu da insanların aile kurumuna verdiği önemin en güzel göstergesi olsa gerek.
Günümüzde toplumun çekirdeği olan aile kurumunu sağlam temeller üzerinde oturtulabilmesi için yapılan çalışma ve destekler aile kurumunun oluşmasından sonra yani evlilik gerçekleştikten sonraki dönemi kapsamaktadır.

Oysa mutlu ve sağlam aile kurumu için evlilik öncesi eğitim ve destekle mümkün olacaktır. Toplumun çekirdeği aile kurumunun sağlam temellerde oturtulması evlilik öncesi çalışmalarla mümkün olacaktır. Aksi takdirde aile için yapılan tüm çalışmalar günü kurtarmak için olup pansuman tedbirlerdir.
Evlilik törenleri insanların hayatları boyunca yaşayacakları en güzel günlerdendir. Bu mutlu günlere vesile olan biz Düğün Salonu İşletmecileri evlenen çiftlerin mutluluklarını paylaşmakla birlikte mesleğimizi evlilik sektörünün lideri yapmalı bunun için sektörümüz ve aile kurumu için yeni açılımlar yapmak zorundayız.
İşletmelerimizde, fiziki standartlar ile hizmet ve ikram kalitesinin yükseltmenin yanı sıra kalifiye personel istihdamı, yeni teknoloji ve pazarlama tekniklerini kullanmalı ama en önemlisi de düğün salonu imajını hak ettiği yere getire bilmek için evlilik sektörünün lideri pozisyonuna gelmeliyiz.

Ümit Yaşar DEMİR
Başkan


AMACIMIZ

Üyeleri ile bu iş kolunda çalışanların mesleki sosyal, ekonomik ve hukuki ihtiyaçlarını gidermek, sanat ve ticaretlerinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun ahenkli ve verimli bir tarzda yürütülmesini ve geliştirmesini sağlamak ve müşterileri ile aralarındaki münasebetleri düzenlemektir.
5362 sayılı yasa ve oda kuruluş statüsünün vermiş olduğu dayanak ile kayıt dışı çalışan toplantı ve düğün yapan yerleri ilgili mercilere bildirerek faaliyet konuları dışında çalışmalarını engellemek için kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçirmek.
Mesleğimizi AB standartlarına getirmek üyelerimizin etkin verimli ve teknolojik standartları yakalaması için gerekli çalışmaları yapmak.
İhtiyaçları halinde üyelerimize gerekli kredi imkanları sağlanması konusunda çalışmak ve sonuçlandırmak.
Düğün salonu işletmecilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek. İhtiyaç sahibi düğün salonlarına gerekli yardımı yapmak.
Düğün salonlarının noksan araç ve gereçlerinin ve ihtiyaç maddelerinin temininde yardımcı olmak.
Gerektiğinde elaman yetiştirme kursları açarak personel yetiştirilmesine yardımcı olmak.
Düğün salonlarının merkezi idare ve mahalli idarelerle olan tüm işlemlerinde üyelerine yardımcı olmak.
Düğün Salonlarının uygar bir ortamda halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli tüm işlemlerde yol gösterici ve yardımcı olmak.
Düğün Salonlarında kullanılan gıda ve içeceklerin temiz ve ucuz şekilde sağlanması için gerekli çalışmalarda bulunmak


VİZYONUMUZ
İşletmeciler arasında güç birliğini sağlayarak Düğün, Davet, Toplantı, Kokteyl ve Balo Salonlarını üstün kalite ve standartlara çıkararak verimli işletmeler yapmak, örf, adet ve geleneklerimize uygun toplumun değer yargılarını koruyacak aile yapısının oluşmasına destek olmak ve evlilik sektörünün lider işletmeleri haline getirmek.

MESLEKİ SORUNLAR
ve
STRATEJİK ÇALIŞMA PROGRAMIDÜĞÜN VE DÜĞÜN SALONU TANIMININ OLMAYIŞI :
Düğün ve Düğün salonu tanımının olmaması nedeni ile birçok mevzuatta sorunla karşılaşılmaktadır. bu nedenle düğün ve düğün salonu tanımı yapılmalıdır.
‘Örf ve adetler gereği yapılan her türlü tören ve düğünler ile toplantı seminer, mevlit, iftar yemeği vb. davetler için düğün davet ve eğlence amacı ile faaliyet gösterilen hafif yiyecek veya hazır yemek ile içecek servisinin ikram edildiği canlı müzik yapılan ve dans edilebilen tören sahibine ait özel daveti ye ile girilebilen özel bölümleri (sahne, dans pisti ,oturma alanı, gelin köşkü, büfe müdüriyet, gelin odası kulis, mutfak, bay bayan wc) olan kapalı bina veya bina bölümüdür'.
Kapalı mekanı olmayan açık alanlarda düğün yapılamaz.

ODA ÜNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ:
Meslek belirleme üst kurulunda mesleğimiz toplantı ve düğün salonu işletmeciliği olarak tanımlanmıştır. Toplumdaki ve mesleğimizdeki gelişmeler sonucunda düğün planlamısı ve organizatörlüğü oluşmuştur. Oda ünvanının ve çalışma alanlarımızın genişletilmesi ve mesleğimizin başkaları tarafından yapılmasının önüne geçilmesi için oda ünvanının İSTANBUL TOPLANTI DÜĞÜN DAVET SALONU VE ORGANİZATÖRLERİ ESNAF ODASI olarak değiştirilmesi

ODA BÜTÇESİNİN VE FİZİKİ ALT YAPISININ YETERSİZ KALMASI
Mevcut odanın fiziki alt yapısı ve bütçesi iki personel ile standart işleri yapmamızı sağlamaktadır. Oda da bir avukat dahi istihdam edilememektedir. Mesleki sorunların çözümleri için yeni personel ve dolayısı ile oda merkezinin eğitim salonlarıda olan daha büyük bir yere geçmesi ve bunun finanse edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİNDE MESLEKTAŞLARIN ÖRGÜTLENEMEMESİ
Ankara, İzmir, Gaziantep, bursa gibi illerde düğün salonları derneği kurulmasına destek olunmuştur. Büyükşehir belediyesi olan illerde düğün salonları derneklerinin kurulmasını desteklemek ve Türkiye genelinde düğün salonları birliği oluşturmak gereklidir.

DÜĞÜN SALONU STANDART VE MEVZUATININ YETERLİ OLMAMASI:
Mesleki konulardaki mevzuat eksikliklerini yeni kurulan mesleki standartlar üst kurulunda doğru bir şekilde çıkmasını sağlamalıyız

ÖZELLİK ARZ EDEN BİNA KAPSAMINDAN ÇIKILARAK RUHSAT SORUNLARINA ÇÖZÜM
En büyük sorunumuz işletme ruhsatlarımız. İş yeri ruhsatlarını almakta zorlanmamızın en önemli gerekçesi ise iskan yani düğün salonlarının özellik arz eden binalar kapsamında olmasıdır. Düğün salonları özellik arz eden binalar kapsamından çıkartılmalı ancak mesleki standartlar oluşturularakta her yerin düğün yapmasının önüne geçilmelidir.

DÜĞÜN SALONLARI UMUMA AÇIK YER DEĞİLDİR:
Tören sahibi salonu belirli gün ve saat için aylar hatta bir yıl öncesinden kiralar, özel bir davetiye bastırır ve sadece kendisinin karar verdiği kişileri yani eşi dostu olan davetlileri davet eder. Dolayısıyla düğün salonuna tören sırasında davetli olmayanlar tören sahibi ve salon idaresi tarafından kabul edilmez . Bu konuda İç İşleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişleri tarafından yapılan bilir kişi incelemeleri sonucunda Düğün Salonlarının Umuma Açık İş Yerleri olmadığı tespit edilerek 08.11.1994 tarihli raporlarının 9. Maddesinde "Düğün Salonları Umuma Açık yer olmayıp Yalnız davetlilerin girebildiği yer ..... " diye açıkça belirtilmektedir. Eğer düğün salonları Umuma açık İş yeri olur ise düğün sırasında herhangi bir kişi salona girmek istediğinde, tören sahibi ve idare kişiyi salona sokmayacağından ilgili kişi ertesi gün Umuma Açık Yer olan düğün salonuna sokulmadığını şikayet eder ise salon sahibi suçlu olacaktır. Bu örnekten de görüldüğü üzere Düğün salonları yalnız ve yalnız davetlilerin girebildiği, herkesin giremeyeceği özel işletmelerdir.

DÜĞÜN SALONLARININ AÇMA KAPAMA SAATLERİ :
Mesai saatleri sabah saat :10.00 akşam saat 21.00 saatleri arasında haftanın her günü olup bu saatlerde ,tören rezervasyonu ve düğün satış işlemi yapılır. Haftanın 2-3 gününde düğün vb. törenler için kapanış saatimiz temizlikle birlikte 01.00'e kadar olmaktadır. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.05.2005 tarih ve 786-410 kararları ile Düğün salonlarının açılış-kapanış saatleri 13.00- 01.00 olarak belirlenerek konu hakkında düzenleme yapılmış olup açılış saatinin de saat 10.00 olarak düzenlenmesi için başvurumuz yapılmıştır.

KAYIT DIŞI MEKANLARDA DÜĞÜN YAPILMASI:
Düğün salonlarında verilen hizmet ve ikramlar için hiç bir davetliden ayrı ayrı ücret alınmadığı gibi davetlinin hizmet ve ikram konusunda bireysel talepleri de olamaz. Tören sahibinin belirlediği bir ikram paketi verilir. Adisyon düzenlenmez. Tören sahibinin davetlileri dışında da hiç kimse düğün salonlarına giremez. Tören saatleri dışında hiç bir şekilde ikram ve hizmet verilmez alakart müşteri kabul edilmez. Düğün Salonlarının fenni, sıhhi, yangın güvenliği teknik ve fiziki alt yapıları düğün, toplantı, nişan, sünnet vb. davetler için tasarlanmış olup tüm yasal prosüdür, vergi, harç ve ruhsat işlemleri de bu kapsamda yerine getirilmektedir. Ancak kahvehane, çay bahçesi, restaurant vb. iş yerleri de kendi iş konuları ile ilgili ruhsatlandırılmışlardır. Son zamanlarda adı geçen bu iş yerleri hem ruhsatta adı geçen iş kolunun dışında hem de haksız rekabet ortamına yol açarak başka bir meslek dalı işini yapmaktalar. Bununla beraber bu iş yerleri düğün yaparak vergi kaybı, halkın huzur, sağlık ve can güvenliğini tehlikeye atılmasına sebep olmaktadır. Eğer bu tür iş yerleri düğün yapmak istiyor iseler Düğün salonu Ruhsatı alarak çalışmaları en doğal haklarıdır.

KDV ORANLARININ YÜKSEKLİĞİ:
01 Ocak 2008 Yılında gıda sektöründe % 8'e düşen KDV oranı düğün salonlarımızda % 18 olarak kalmıştır. İkram olarak sunduğumuz ürünler % 8 KDV ödenerek alınmasına rağmen % 18 KDV kesilerek faturalandırılır. İşletmelerimize maddi külfet olan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.

HİZMET VE İKRAM KALİTENİN YETERSİZLİĞİ:
Düğün Salonlarında verilen hizmet ve sunulan ikramların yenilenmeli ve kaliteli olmalıdır. ayrıca cam bardak porselen tabak kişi başı servis akustik düzenleme vb konularda iyileştirme yapılmalıdır.

SALON KAPASİTELERİNİN FAZLA GÖSTERİLMESİ:
Salonlarımızda oturma kapasitesi belirlenmeli geçmişteki alışkanlıklarımız bırakılmalıdır.

KOMPLE SATIŞ SİSTEMİ:
İkram kişi başı yapılır dolayısı ile ikramlarda kişi başı fiyatlandırılmalıdır. 2012 yılında salon kapasiteleri ve pırlanta ile yıldızlandırma ile fiyat tarifeleri kişi başı olarak hazırlanacak olup her işletme kendisini hazırlamalıdır.

İŞLETMELERİMİZİN VERİMSİZ ÇALIŞMASI :
İşletmelerimiz yılda 365 gün ve hafta sonu iki sean tören yapmamıza rağmen bir düğün salonu yılda ancak 100-150 tören gerçekleştirmektedir. Yani %30 kapasite ile çalışan fabrika gibiyiz. Bu verimlilikle yaşama şansımızın olması düşünülemez. Raman ayları, hafta içi gündüz ve gecelerde yeni tören ve iş potansiyelleri yaratılmalıdır.iftar organizasyonları, arge araştırma toplantıları, kına, nikah vb yeni etkinlikler ile verimliliğimizi artırmak zorundayız.

İŞLETMELİRİMİZDEKİ TEKNİK DONANIM YETERSİZLİĞİ
Kanun ve yönetmeliklerde düğün salonları ile ilgili mevzuatlarda tam bir standart oluşturulmamıştır. Bundan dolayı işletmelerin sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. Bir düğün salonunun standartının oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır

DÜĞÜN SALONLARINDA DENETİM YETERSİZİLİĞİ:
ilgili kamu kurum ve kuruluşları işletmelerde yeterli denetimi yapmamamaktadır oda bildirimlerinde gerekli işlemleri yeterince ve zamanında gerçekleştirmemektedirler.oda imkanlarının artırılması ile kamu kurum ve kuruluşlarını daha fazla harekete geçirmeliyiz.

ESNAFLIK BELGESİ VE YETERLİLİK BELGESİ OLMADAN İŞ YERİ AÇILMASI
İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği vb ilgili yönetmelik ve kanunlarla artık yeterlilik belgesi yani esnaflık belgesi olmadan işyeri çalışmasının önüne geçilecek olup bu konuda herkesin hazırlıklı olması gerekmektedir.

MESUL MÜDÜR KURALININ İŞLETMELERİMİZDE UYGULANMAMASI:
İşyerlerimizde sorumlu mutlaka birkişinin bulunması gerekmektedir.işletmecilerimiz yanlarında çalıştırdığı müdürlere mesul müdürlük belgeleri almalıdır.

YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OMAYAN PERSONEL İSTİHDAMI
Müzisyen, sanatçı, garson, müdür vb. personeller mesleki eğitimlerini tamamlamış yeterlilik belgesi olan kişilerden oluşmalıdır.işkur projeleri ve hizmet içi eğitimler ile personellerimizi belgelendirmeli yeni alacağımız kişilerde de belgeli olmasını sağlamalıyız.

İŞLETMELERİN İNTERNET WEB SAYFASI MECRALARI İLE DİJİTAL ORTAMLARI YETERİNCE KULLANMASI:
Artık çağımız internet ve dijital ortam bu nedenle web sayfaları internet mecralarını çok yoğun kullanmalıyız.

EVLİLİK SEKTÖRÜNÜN OLUŞMAMASI:
Düğün salonu, kuyumcu,çiçekci,kuaför,beyaz eşya, kahverengi eşya ,balayı, vb birçok sektörün birlikteliği evlilik sektörünü oluşturacaktır.bizler de evlilik sektörünün lokomotifi lideri olabilecek potansiyel ve özelliklerimiz var. bu gücümüzü kullanmalı ve evlilik sektörünün yaratılması ile liderliğini sağlamalıyız.

KAMUOYUNDA DÜĞÜN SALONLARINDAKİ OLUMSUZ İMAJ
Son yıllarda düğün düğün salonlarında yapılır sloganları bir çok mesafe katetdik.ancak yetersizdir. Kamu oyunun düğün salonu imajını toplam kalite yönetimi ve hep birlikte ancak sağlaya biliriz.yazılı ve görsel medya ve fuarlarda mutlaka bulunmamız gerekmektedir.

SEKTÖREL FUARLARDA YER ALMAMAMIZ
Evlilik sektörü ve düğün organizasyonlarının en önemli kuruluşları ve öncüsü olmamız gereği fuarlarda yer almamız kaçınılmazdır

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN m2 BAZINDA YÜKSEK ALINMASI
Bu verginin m2 bazlı olarak değil sektörel ve iş potansiyelimiz doğrultusunda yapılandırılması gerekmektedir.

SGK TARAFINDAN DÜĞÜN SALONLARININ RİSK ORANININ YÜKSEK OLAN GRUBA DAHİL EDİLMESİ:
Ssk emekli sandığı ve bağkurun birleşmesi ile oluşan sgk işyerleri risk gruplarında düğün salonlarını riskli işyerleri kapsamına almıştır.yeni oluşan bu kurumun yanlış değerlendirmesi düzeltilmelidir.

BELEDİYE NİKAH VE KÜLTÜR SALONLARININ ARTMASI DÜĞÜN SALONLARINDA KIYILAN NİKAH HARÇLARININ YÜKSEK TUTULMASI:
Belediyeler kendi asli işlerinin yerine özel sektör işlerini yapmamalı aksine özel sektörün önünü açmalıdır.nikah salonlarının modernize olması gerekebilir ama belediye düğün salonu işletmemelidir.ayrıca salonlarımızda nikah işlemleri için alınan harçlar düşürülmelidir.

ÇEVRE KANUNU VE GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİNDEKİ SES AKUSTİK DÜZEYİNİN DEĞERLERİ:
Yeni yönetmelik ile gürültü seviyeleri konusunda önemli değişiklikler olmuş ve canlı müzik ruhsatı da getirilmiştir.oda olarak ses ölçme yetkisi için çevre bankalığında girişimlerde bulunulacaktır.

MESAM-MÜYAP MÜYADER :
Telif hakları yasası gereği işletmelerimizden istenen üçret konusunda oda olarak gerekli girişimler yapılmakta olup sorun henüz çözülmemiştir.tarafımızdan hala üçret istenmekte olup buna meslektaşlarımız karar vermelidir.

PIRLANTA UYGULAMASI İLE DÜĞÜN SALONLARININ SINIFLANDIRILMASI
İşletmelerimize bir pırlantadan beş pırlanta arasında yıldızlandırma yapılacak, salon kapasiteleri 0.75m2 ile 1.5m2 ye bir kişi düşecek şekilde kapasiteler belirlenerek fiyat ve haksız rekabeti önüne geçilmesi sağlanacaktır .belirlenen kapasite ve pırlanta salon girişlerine prinç tabelalar ile asılacaktır.

MARKA BİLİNCİNİN OLMAMASI
İşletmeler marka sayesinde gelişip büyüyorlar ve bir marka etrafında birleşiyorlar.düğün salonlarında bir marka oluşturulmalıdır.

 
 
Copyright © 2006 Designed by Polaris Dizayn.  All rights reserved.
Beyaz Eşya   |  Çeyiz   |  Çiçekçiler   |  Damatlık   |  Davetiye   |  Dekorasyon   |  Emlakçılar   |  Ev Tekstili   |  Fotoğrafçı   |  Gelin ve Damat Ayakkabıcıları
Güzellik Salonları   |  Halı   |  Hotel   |  Kiralık Araç   |  Kozmetik   |  Kuaför   |  Kuyumcular   |  Mobilya   |  Nikah Şekeri   |  Organizasyon
Pasta   |  Turizm Acentaları   |  İç Giyim   |  Züccaciye
  Düğün Salonları, Düğün Salonu, Düğün