0212 493 08 68 info@istdo.org

4. ESNAF ve SANATKARLAR ŞURASI GERÇEKLEŞTİ

4. ESNAF ve SANATKARLAR ŞURASI GERÇEKLEŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 'Esnaf ve Sanatkarların 2023 Vizyonu, Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi" başlığı altında, ATO Congresium'da düzenlenen 4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurasına Odamızı temsilen Başkanımız Ümit Yaşar DEMİR, başkan vekilimiz Binali UÇAK, Yönetim kurulu üyelerimiz Adem SÖNMEZ, Sercan ERYILMAZ, Tuncay CERAN ve Oda Genel Sekreterimiz Ahmet BATMAZ katıldı. Açılışında konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başta sosyal güvenlik olmak üzere şuradan 5 beklediklerini söyledi. Palandöken, 'Sosyal Güvenlik alanında yaşanan sıkıntılar olmak üzere perakende sektörün düzenleyen yasa tasarısının biran önce çıkarılmasıdır. Ayrıca Kooperatifler tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza verilen kredi limitleri mutlaka artırılmalıdır. Mevzuat konularındaki beklenilen değişiklikler ile esnaf ve sanatkarın üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi şart' dedi.

1067a

'ESNAF VE SANATKARLARIN 2023 VİZYONU BELİRLENECEK'
Daha sonra konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ise, 'Şuranın temel hedefi, esnaf ve sanatkarlara yönelik küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri dikkate alan, bunları esnaf ve sanatkarların bugünü ve gelecek planı ile bütünleştiren bir strateji geliştirilmesi ve esnaf ve sanatkarımızın 2023 vizyonunun belirlenmesidir. Bin yıllık Ahilik teşkilatının günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkarın, toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, Türkiye ekonomisinin temel dinamiğidir. Esnafın gelenekleriyle, ahlakıyla, disipliniyle ve en önemlisi de dayanışması ve paylaşmasıyla medeniyetin gelişmesinde ve ileriye taşınmasında hayati bir rol oynamaya devam etmektedir. 1,5 milyon esnaf ve sanatkarımız, Ahiliğin temel değerleri, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, dayanışmanın en güzel örneklerini başarılı bir şekilde yıllarca hayata geçirmiş, işçinin, üretenin, helal kazancın, dürüst yönetimin simgesi oldu" diye konuştu.

ŞURA HER 2 YILDA BİR TOPLANACAK
Türkiye ekonomisinin temel taşı olan Ahilerin günümüzdeki temsilcileri esnaf ve sanatkarlar olarak herkesin bu mirası gelecek nesillere aktarması gerektiğini belirten Canikli, Hükümet olarak esnaf ve sanatkarın alın teri ve emeğinin kıymetini çok iyi bildiklerinin altını çizdi. Canikli, şöyle konuştu: "Esnaf ve sanatkarımızın acımasız rekabete ve ezici güce karşı mutlaka korunması gerektiğine inanıyoruz. Toplumumuzun bel kemiğini oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın omuzlarındaki yükü mümkün olduğu kadar hafifletmeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Biz 'Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonominin Teminatıdır' diyoruz. 2001 yılı şubat krizinde bir yazar kasa ile birlikte Başbakanlığın beton zeminine çakılan esnaf ve sanatkarımızın hayalleri ve ümitleri, 2002 sonundan itibaren zatı alinizin liderliğinde yeniden ayağa kalkmış ve ümitler yeniden yeşermeye başlamıştır. Şurada esnaf ve sanatkarın her türlü sorununu, 'Mevzuat', 'Mesleki Eğitim', 'Kredi, Finansman ve Teşvik', 'Vergi ve Sosyal Güvenlik', 'Yenilikçilik' olmak üzere 5 ana ve 33 alt başlık altında ele alınacak. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası bundan böyle her iki yılda bir toplanacak. 67 kişiyle yenilenen Genel Kurulun, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları, başkanlık düzeyinde kurumların başkanları, meslek örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler olmak üzere çok geniş bir yelpazeden oluşuyor. Belirlenecek icra kurulu ise 6 ayda bir toplanarak şurada alınacak kararların takipçisi ve uygulayıcısı olacak' dedi.