0212 493 08 68 info@istdo.org

2007 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
           
01.01.2007 / 31.12.2007 AYRINTILI GELİR TABLOSU
           
           
        CARİ DÖNEM  
           
           
        31.12.2007  
           
A-BRÜT SATIŞLAR           145.788,00      
 1. Yurt İçi Satışlar     145.788,00            
  a. Kayıt Gelirleri         2.573,31            
  b. Aidat Gelirleri       36.795,30            
  c. Basılı Evrak Gelirleri         7.343,65            
  d. Hizmet Gelirleri            975,00            
  e. Bağış Gelirleri       40.063,00            
  f. Yayın Gelirleri         1.020,00            
  g. Sponsorluk Gelirleri       10.000,00            
   h. Kurs gelirleri       18.545,00            
  ı. G.Zammı             12,00            
  i. Muhtelif         8.097,00            
  j. Ciro Primi Gelirleri       20.363,74            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           145.788,00      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı           145.788,00      
           
E- FAALİYET GİDERLERİ             99.261,96      
 3-Genel Yönetim Giderleri             99.261,96      
  a.SSK Giderleri         7.330,76            
  b. Vergi Giderleri         3.705,33            
  c. Haberleşme Giderleri         2.847,85            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.160,00            
  e. Eğitim Giderleri       15.919,00            
  f. Kargo Giderleri         4.901,50            
  g.Kira Giderleri            866,44            
   h.Yönetim Giderleri       33.005,79            
   ı.Diğer Giderler        25.525,29           
FAALİYET KARI VEYA ZARARI             46.526,04      
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR             46.526,04      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI             46.526,04      
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             46.526,04