0212 493 08 68 info@istdo.org

2016 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2016 / 31.12.2016 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
        31.12.2016  
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar       319.509,47            
  a. Kayıt Gelirleri            3.393,06            
  b. Aidat Gelirleri       110.995,46            
  c. Basılı Evrak Gelirleri          17.076,00            
  d. Bağış Gelirleri          74.321,95            
  e. Yayın Gelirleri          84.620,00            
  f. Muhtelif          20.969,00            
g. Hizmet Geliri            8.134,00            
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
C-NET SATIŞLAR             319.509,47      
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri             298.965,61      
a. SSK Giderleri          17.670,27            
b. Vergi Giderleri          18.533,82            
c. Haberleşme Giderleri            6.476,55            
ç. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.            3.165,31            
d. Noter Giderleri               155,98            
e. Beyyaname Damga Vergisi               497,68            
f.Finansman Giderleri                  45,00            
g.Kira Giderleri            4.189,59            
h. Kargo ve Posta             4.490,72            
ı.Aidat Giderleri               664,00            
i.Temizlik Giderleri               272,50            
j.Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hak.          47.530,00            
k. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı            9.896,55            
l. Misafir Ağırlama ve Temsil             3.679,98            
m. Personel Giderleri          73.646,47            
n.Basılı Evrak Giderleri          11.117,00            
o.Diğer Giderler          12.966,90            
ö Elektrik Giderleri               844,02            
p. Kırtasiye Giderleri            2.737,50            
r. Eğitim Giderleri          53.254,09            
s. Reklam ve Web Danışmanlık            1.250,00            
ş.Matbu Evrak ve Yayın Gideri          22.325,78            
t. Fuar Gideri            2.955,90            
u. Demirbaş Gideri               600,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI                20.543,86     
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                20.543,86