0212 493 08 68 info@istdo.org

2015 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2016 / 31.12.2016 AYRINTILI GELİR TABLOSU
      CARİ DÖNEM  
      31.12.2015  
         
GELİRLER   GİDERLER    
1. KAYIT GELİRİ            3.990,58     Personel Ücret ve Tazminatları               500,00      
2. YILLIK AİDAT       113.307,00     Personel İkramiyeleri               500,00      
3. BASILI EVRAK GELİRİ          13.740,00     Personel Yol ve Yemek Ücretleri            1.500,00      
4. BAĞIŞ GELİRLERİ          78.793,37     Başkan Maaşı            1.500,00      
5. YAYIN GELİRLERİ          11.675,00     Başkan Vekili Maaşı            1.500,00      
6. SINAV GELİRLERİ            3.750,00     Denetim Kurulu Ücretleri            2.500,00      
7. HİZMET GELİRLERİ          32.020,00     Yönetim Kurulu Huzur Hakları            3.500,00      
8. GECİKME ZAMMI                130,00     SKG Ödemeleri          34.500,00      
9. MUHTELİF GELİRLER               149,00     Vergi Ödemeleri          35.000,00      
DİĞER FAİZ GELİRLERİ               653,22     Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah          35.000,00      
    Eğitim Giderleri            5.500,00      
    Basılı Evrak Matbu Giderleri            5.500,00      
    Temsil Ağırlama          15.205,00      
    Kira Giderleri            1.250,00      
    Oda Yayın Basım Giderleri                  20,00      
    Posta ve Kargo Giderleri               205,00      
    Haberleşme Giderleri               250,00      
    Kırtasiye Giderleri               350,00      
    Elektrik Giderleri               350,00      
    Üst Kuruluş Katılım Payı               600,00      
    Üst Kuruluş Eğitim Payı               254,00      
    TESK Eğitim Payı            2.500,00      
    Reklam ve Danışmanlık            2.500,00      
    Muhasebe Giderleri            2.500,00      
    Beyanname Damga Vergisi             2.500,00      
    Finansman Giderleri            2.500,00      
GELİRLER TOPLAMI       258.208,17     TOPLAM GİDERLER       157.984,00      
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI            100.224,17