0212 493 08 68 info@istdo.org

2014 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2014 / 31.12.2014 AYRINTILI GELİR TABLOSU
        CARİ DÖNEM  
        31.12.2014  
A-BRÜT SATIŞLAR          
 1. Yurt İçi Satışlar       279.707,78            
  a. Kayıt Gelirleri            5.921,29            
  b. Aidat Gelirleri          94.601,86            
  c. Basılı Evrak Gelirleri          14.267,00            
  d. Bağış Gelirleri          64.113,45            
  e. Yayın Gelirleri          18.230,00            
  f. Sınav Harçları          55.188,00            
  g. Muhtelif          27.100,00            
ı. Hizmet Geliri               265,00            
i .Gecikme Zammı                  21,18            
3. Dğer Gelirler (5510 İndirimi)            1.839,83            
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
C-NET SATIŞLAR             281.547,61      
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı          
E- FAALİYET GİDERLERİ          
 3-Genel Yönetim Giderleri             241.492,11      
a. SSK Giderleri          16.259,33            
b. Bergi Giderleri            8.002,11            
c. Haberleşme Giderleri            5.465,55            
ç. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.            2.383,50            
d. Noter Giderleri               768,33            
e. Beyyaname Damga Vergisi               393,10            
f.Finansman Giderleri            5.637,45            
g.Kira Giderleri            1.534,27            
h. Taşıt Giderleri            3.355,24            
ı. Kargo Giderleri            4.467,03            
i.Aidat ve Kira Giderleri               958,00            
j.Temizlik Giderleri               223,95            
k. Hukuk Giderleri               350,00            
l.Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hak.          23.822,63            
m. Üst Kuruluş  Eğitim ve Katılım Payı            9.505,22            
n.Seyhat ve Yolluk Giderleri            1.508,03            
o. Misafir Ağırlama ve Temsil             1.660,48            
ö. Personel Giderleri          74.293,74            
p.Matbuu Everk Giderleri            3.579,10            
r.Basılı Evrak Giderleri            6.370,00            
s.Diğer Giderler          17.288,91            
ş. Elektrik Giderleri               693,33            
t. Kırtasiye Giderleri            4.409,25            
u. Eğitim Giderleri          37.986,12            
ü. Reklam ve Web Danışmanlık            4.300,00            
v.Genel Kurul Giderleri            6.277,44            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI       241.492,11            
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  6.958,61      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                33.096,89