0212 493 08 68 info@istdo.org

Yönetmelikler

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/08/20050810-4.htm

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ
http://www.ampyazilim.com.tr/docs/mevzuat/yonetmelik/mevyt071.htm