0212 493 08 68 info@istdo.org

Kuruluş Bilançosu 2002

KURULUŞ BİLANÇOSU 2002
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
Aidat Avansları      1.716,00      Oda Kurulu Giderleri      2.769,91     
      Demirbaş Alımı         950,00     
      Noter Giderleri         290,31     
Yön.Kurulu Borçları      2.908,83      Esnaf Oda Birlik Gideri         132,00     
Borç Senetleri         900,00      Bakım ve Onarım Giderleri         122,34     
      Misafir Ağırlama           44,00     
      Kırtasiye         176,65     
      Kargo            3,18     
      Üye Kimlik            11,00     
      Mühür Giderleri           25,00     
      İşçi Ücretleri         400,00     
      Yönetim Kurulu Giderleri         600,00     
           
           
           
           
           
           
TOPLAM      5.524,83      TOPLAM      5.524,39