0212 493 08 68 info@istdo.org

2003 Yılı Kesin Hesabı

01.01.2003 - 31.12.2003 DÖNEMİ KESİN HESABI
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
Aidat Gelirleri      7.662,50      Demirbaş Alımı      4.108,62     
Kayıt Gelirleri      8.970,00      Personel Giderleri    10.244,83     
Basılı Evrak Geliri         993,50      Yönetim Kurulu Giderleri      9.060,00     
Hizmet Bedeli Gelirleri           82,50      Denetim Kurulu Giderleri      1.080,00     
GELİR TOPLAMI    17.708,50      Misafir Ağırlama      1.178,14     
      Kırtasiye Gideri      2.292,51     
BORÇLAR     Kira Gideri         769,23     
Yönetim Kurulu Borçları    20.107,02      Haberleşme Gideri      2.606,77     
Satıcılara Borçlar      1.950,00      Birlik Katılım Payı         113,00     
Vergi         827,83      Denetim Giderleri      3.666,05     
SGK      2.311,44      Eğitim Bütçesi         135,43     
      Diğer Sair Giderler      4.791,39     
      Geçmiş Dönem Borçları      2.858,82     
           
           
           
           
           
TOPLAM    42.904,79      TOPLAM    42.904,79