0212 493 08 68 info@istdo.org

2004 Yılı Kesin Hesabı

01.01.2004 - 31.12.2004 DÖNEMİ KESİN HESABI
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
Aidat Gelirleri    20.905,50      Demirbaş Alımı      4.108,62     
Kayıt Gelirleri      4.420,58      Personel Giderleri    15.333,59     
Basılı Evrak Geliri      2.932,88      Yönetim Kurulu Giderleri    11.900,00     
Hizmet Bedeli Gelirleri      5.780,65      Denetim Kurulu Giderleri      1.260,00     
Gecikme Zammı           70,58      Misafir Ağırlama         815,73     
Bağış ve yardımlar      6.480,00      Kırtasiye Gideri      2.780,01     
GELİR TOPLAMI    40.590,19      Kira Gideri         631,00     
      Haberleşme Gideri      3.965,50     
      Birlik Katılım Payı         885,43     
BORÇLAR     Denetim Giderleri      4.700,62     
Yönetim Kurulu Borçları    20.479,98      Eğitim Bütçesi      1.180,00     
Satıcılara Borçlar      6.263,40      danışmanlık Gideri      2.320,00     
Vergi         930,13      Noter Gideri         221,29     
SGK      6.129,13      Elektrik Su Gideri         430,52     
      Diğer Sair Giderler      2.772,86     
      Geçmiş Dönem Borçları    21.087,66     
           
           
TOPLAM    74.392,83      TOPLAM    74.392,83