0212 493 08 68 info@istdo.org

2005 Yılı Kesin Hesabı

01.01.2005/31.12.2005 KESİN HESABI
           
           
GELİRLER     GİDERLER    
           
      Katılım Payı Ödemesi        885,50     
Aidat Gelirleri    28.188,50      Yönetim Kurulu Başkan Maaşı     8.400,00     
Kayıt Gelirleri     4.204,00      Yönetim Kurulu Huzur Hakları     1.557,00     
Hizmet Bedeli     2.173,00      Ödenen Vergiler     2.172,75     
Basılı Evrak     2.819,00      Personel Ücretleri     4.734,00     
Bağış     5.725,00      Personel Yol        915,00     
Gecikme Zammı Gelirleri        464,00      Personel Yemek     1.550,00     
Yayın Gelirleri     2.400,00      Personel Prim     4.645,50     
Muhtelif Gelirler     6.443,00      Personel Mesai         773,00     
      Personel İzin Ücreti        250,00     
      Kırtasiye Giderleri     1.056,02     
      Misafir ağırlama     2.786,83     
      Tamir Bakım        486,95     
      Haberleşme Giderleri     3.540,00     
      Bina Aidat Giderleri        720,00     
      Kira Giderleri     1.022,56     
      Posta Giderleri     1.571,20     
      Kargo Giderleri        107,57     
      Matbu Evrak Basımı     1.601,45     
      Çeşitli Giderler     6.440,50     
      Basılı Evrak Giderleri        190,75     
      Genel Kurul Giderleri     1.383,20     
      Yayın Giderleri     4.021,00     
      Denetim Giderleri        409,50     
      Eğitim Giderleri     1.328,85     
           
           
TOPLAM    52.416,50      TOPLAM    52.549,13