0212 493 08 68 info@istdo.org

2006 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
01.01.2006 / 31.12.2006 TARİHLERİ GELİR GİDER TABLOSU
         
         
GELİRLER     GİDERLER  
2005 Kasa Devir          190,21      Taşıt Alım Gideri      20.806,00   
Aidat Gelirleri      41.859,66      Demirbaş Alım Gideri          267,45   
Kayıt Gelirleri        4.512,05      Üst Kuruluş Katılım Payı        5.947,21   
Basılı Evrak      20.912,00      Müşavirlik Giderleri        5.654,53   
Hizmet Gelirleri      10.503,00      Yönetim Kurulu Huzur      11.280,00   
Bağış Gelirleri      10.051,00      Denetim Kurulu Maaşı        4.320,00   
Gecikme Zammı Gelirleri        1.539,55       Personel Giderleri       29.000,44   
Muhtelif Gelirler          417,00      Yayın Giderleri        6.183,84   
Yayın Gelirleri        8.150,00      Genel Yönetim Giderleri        4.368,77   
Sponsorluk Gelirleri      10.000,00      Misafir Ağırlama        1.436,59   
GELİRLER TOPLAMI    107.944,26      Haberleşme Gid.        3.187,38   
ARA TOPLAM    108.134,47      Posta Gideri          749,00   
      Kargo        3.771,31   
BORÇLAR     Matbu Evrak          250,16   
Banka Kredi Borcu      16.130,10      Çeşitli Giderler        2.972,93   
Y.Krl.Denet.Kurulu Borcu      13.067,00      Basılı Evrak        1.359,20   
      Akaryakıt        1.576,93   
BORÇLAR TOPLAMI      29.197,10      Denetim Giderleri        3.116,15   
      Meslek Geliştirme ve Eğitim Sem.Gid.        4.449,60   
      İş yeri Sigorta Giderleri        1.281,55   
      Araç Alım Masrafı          262,50   
      Finansman Gideri        4.433,20   
         
      GENEL TOPLAM    116.674,74   
         
         
      GEÇMİŞ YIL BORÇ ÖDEMESİ      18.622,90   
         
      2007 DEVRİ        2.033,93   
         
GENEL TOPLAM    137.331,57      GENEL TOPLAM    137.331,57