0212 493 08 68 info@istdo.org

2009 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
           
01.01.2009 / 31.12.2009 AYRINTILI GELİR TABLOSU
           
           
        CARİ DÖNEM  
           
           
        31.12.2009  
           
A-BRÜT SATIŞLAR        134,209,37   
 1. Yurt İçi Satışlar  134,209,37         
  a. Kayıt Gelirleri              3.792,37            
  b. Aidat Gelirleri            71.933,00            
  c. Basılı Evrak Gelirleri              9.286,00            
  d. Hizmet Gelirleri                    40,00            
  e. Bağış Gelirleri            25.769,00            
  f. Yayın Gelirleri              6.559,00            
  g. Sponsorluk Gelirleri                           -              
   h. Kurs gelirleri                           -              
  ı. G.Zammı          
  i. Muhtelif                    50,00            
  j. Ciro Primi Gelirleri            16.780,00            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR        134,209,37   
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı        134,209,37   
           
E- FAALİYET GİDERLERİ               115.227,81      
 3-Genel Yönetim Giderleri               115.227,81      
  a.SSK Giderleri              3.600,06            
  b. Vergi Giderleri              3.227,35            
  c. Haberleşme Giderleri              4.802,68            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.              2.340,00            
  e. Eğitim Giderleri              2.545,86            
  f. Kargo Giderleri              1.590,48            
  g.Kira Giderleri              1.012,05            
   h.Yönetim Giderleri            14.655,00            
   j.Denetim Kurulu Huzur Hakları               5.544,00           
   k.Üst Kuruluş Katılım Payı              3.752,76            
   l.Misafir Ağırlama ve Temsil              2.441,52            
   m.Personel Giderleri            37.870,99            
   n.Basılı Evrak Giderleri              3.808,50            
   o.Diğer Giderler            28.446,00            
FAALİYET KARI VEYA ZARARI         115.637,25            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ                   18.572,12      
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR          
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  18.572,12      
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI          
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI          
                   18.572,12