0212 493 08 68 info@istdo.org

2008 Yılı Kesin Hesabı

İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
           
01.01.2008 / 31.12.2008 AYRINTILI GELİR TABLOSU
           
           
        CARİ DÖNEM  
           
           
        31.12.2008  
           
A-BRÜT SATIŞLAR           127.293,07      
 1. Yurt İçi Satışlar     127.293,07            
  a. Kayıt Gelirleri         2.200,92            
  b. Aidat Gelirleri       41.228,00            
  c. Basılı Evrak Gelirleri         8.779,00            
  d. Hizmet Gelirleri             20,00            
  e. Bağış Gelirleri       32.780,00            
  f. Yayın Gelirleri         6.065,00            
  g. Sponsorluk Gelirleri                  -              
   h. Kurs gelirleri                  -              
  ı. G.Zammı            180,00            
  i. Muhtelif       14.660,00            
  j. Ciro Primi Gelirleri       21.380,15            
           
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ       -  
           
C-NET SATIŞLAR           127.293,07      
           
D-SATIŞLARIN MALİYETİ          
 Brüt Satış Karı veya Zararı           127.293,07      
           
E- FAALİYET GİDERLERİ           115.227,81      
 3-Genel Yönetim Giderleri           115.227,81      
  a.SSK Giderleri         5.231,07            
  b. Vergi Giderleri         2.148,30            
  c. Haberleşme Giderleri         5.047,20            
  d. Muhasebe ve Danışmanlık Gid.         2.330,00            
  e. Eğitim Giderleri         6.106,35            
  f. Kargo Giderleri         5.084,07            
  g.Kira Giderleri         1.061,82            
   h.Yönetim Giderleri       21.405,00            
   ı.Diğer Giderler        66.814,00           
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     115.227,81            
           
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN           
GELİR VE KARLAR          
           
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN          
GİDER VE ZARARLAR (- )          
           
H- FİNANSMAN GİDERLERİ           
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR             12.065,26      
           
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR          
           
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR          
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI             12.065,26      
           
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER           
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          
       DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI             12.065,26